PVDA eist dat minister van Volksgezondheid farmabedrijf GSK dagvaardt om levensnoodzakelijk geneesmiddel te leveren

.

Het levensnoodzakelijk geneesmiddel Clamoxyl IV (voor intraveneuze toediening) is onbeschikbaar tot einde 2019 door stockbreuk bij producent GSK. De PVDA eist dat minister De Block in kortgeding naar de rechter stapt om de farmareus te verplichten het geneesmiddel te leveren.

UPDATE: Minister De Block gaat nu toch onderhandelen met farmareus GSK over levering Clamoxyl

Anne Delespaul: “Producent GSK is wettelijk verplicht te zorgen voor de continuïteit van de levering van Clamoxyl IV. Daarom eist de PVDA dat de minister van Volksgezondheid GSK onmiddellijk in gebreke stelt en dagvaardt in kortgeding op basis van de Wet op de Geneesmiddelen van 1964. De minister kan zware dwangsommen eisen per dag dat dit geneesmiddel onbeschikbaar blijft.”

Uit de databank van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) blijkt dat 470 geneesmiddelen niet beschikbaar zijn. Voor enkele tientallen van deze niet-beschikbare geneesmiddelen zijn er geen alternatieven. Volgens de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen is de vergunninghouder van een geneesmiddel verplicht om ervoor te zorgen dat het geneesmiddel ook in voldoende mate afgeleverd wordt.

Het meest prangende tekort is dat van de inspuitbare vorm van het antibioticum Clamoxyl van de firma GSK. “Dat geneesmiddel is voor een reeks levensbedreigende aandoeningen, zoals endocarditis (ontsteking van de binnenkant van de hartspier en de hartkleppen), meningitis (hersenvliesontsteking) of sepsis bij kinderen (veralgemeende ontsteking met shock) de eerst aangewezen behandeling, maar het is sinds 12 maart 2019 niet meer beschikbaar”, zegt Anne Delespaul, gezondheidsspecialiste van de PVDA. “De firma GSK zou dit jaar maar 40% produceren van de hoeveelheid die elk jaar nodig is.”

“Het is onaanvaardbaar dat een multinational als GSK op deze manier patiënten gijzelt. GSK maakte in 2018 nog meer dan 4 miljard euro winst, vandaag creëert het bedrijf een tekort aan een levensnoodzakelijk geneesmiddel enkel om nog meer winst te maken”

In onze buurlanden wordt amoxicilline (de generische naam van Clamoxyl) nochtans door meerdere (generische) producenten aangeboden. Maar in België wordt alleen Clamoxyl IV-IM van de firma GSK terugbetaald.

“GSK roept nu ‘een tekort aan grondstoffen’ in als reden van overmacht voor haar stockbreuk. Dat is totaal ongeloofwaardig”, zegt Anne Delespaul. “Temeer omdat Augmentin, een combinatiepreparaat van amoxicilline met clavulaanzuur, van GSK nog wel beschikbaar is. En ook de firma Sandoz levert in ons land verschillende generische producten van de inspuitbare amoxicilline-clavulaanzuur af.”

“Het is onaanvaardbaar dat een multinational als GSK op deze manier patiënten gijzelt. GSK maakte in 2018 nog meer dan 4 miljard euro winst, vandaag creëert het bedrijf een tekort aan een levensnoodzakelijk geneesmiddel enkel om nog meer winst te maken”, aldus de PVDA-gezondheidsspecialiste.

Een kortgedingprocedure opstarten is perfect mogelijk voor de minister. Op dezelfde manier hebben vier patiënten met de hulp van Geneeskunde voor het Volk op 26 januari 2017 Pfizer verplicht tot onmiddellijke levering van het belangrijke geneesmiddel Ledertrexaat IM, dat toen reeds meer dan drie maanden niet meer beschikbaar was. “Als vier patiënten hiertoe in staat zijn, waarom zou de minister van Volksgezondheid deze gerechtelijke procedures dan niet kunnen aanwenden?”, vraagt Delespaul zich af.

“Buurlanden, zoals Nederland, hebben meerdere merken en aanbieders voor dit levensnoodzakelijk geneesmiddel beschikbaar. Waarom is dat in België niet het geval en wat gaat de minister doen om naast het oorspronkelijke merk Clamoxyl IV-IM van GSK ook een aantal generische alternatieven beschikbaar te maken en terug te betalen?” vraagt Anne Delespaul aan minister van Volksgezondheid De Block.

PVDA eist ook dat de apothekers van de ziekenhuizen via de buurlanden (Nederland) amoxicilline voor intraveneus gebruik moeten kunnen invoeren en dat de kostprijs daarvan door de minister via juridische weg wordt verhaald op GSK.

De linkse partij eist verder dat de wetgeving dringend wordt aangepast, zodat bij tekorten makkelijker volwaardige alternatieven uit het buitenland kunnen worden ingevoerd die dan ook worden terugbetaald door het Riziv.


4 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Denis Vander Haeghen
  heeft gereageerd 2019-08-01 22:13:09 +0200
  medicijnen (tegen een betaalbare prijs) zijn een basisrecht!!!
 • Nicole Heindryckx
  heeft gereageerd 2019-07-21 15:39:40 +0200
  Bij het nalezen van mijn reactie heb ik eigenlijk veel te veel de verantwoordelijkheid gele gd bij GSK. Natuurlijk moeten zij over een voldoende voorraad beschikken voor het geval er ergens toch een tekort zou optreden. Maar hoe zit het met onze regering ?? Wat heeft Miss Peggy al gedaan ? Nog niets hè… Hoop dat ze later ook nog heel veel probelemen krijgt door haar overgewicht (wat de oorzaak ook moge zijn, dan gaat ze (niet financieel natuurlijk) ook eens voelen hoe afhankelijk de mensen zijn van hun levensnoodzakelijke medicatie. Mijn klein verstand zegt mij dat onze Overheid een contract heeft met GSK over een bepaalde hoeveelheid die deze elk jaar moeten kunnen leveren, en dit elk jaar geverifieerd wordt en zonodig aangepast !!! Kan we miet herinneren dat er hier een verschrikkelijke ziekte aan de gang geweest is waardoor GSK al in juni zijn totale verplichting voor 2019 zou hebben opgebruikt. Zever, zever, dikke zever !! Dus had Miss Peggy al lang geleden een kortgeding moeten aanspannen tegen GSK. En ik vraag mij ook af of deze “grondstof” nodig voor het aanmaken van Clamoxyl IV niet gebruikt wordt voor het produceren van de injecties die ze in Nederland van verschillende pharma bedrijven gebruiken. En waarom wordt hier NIET gebruik gemaakt van het generisch middel, in vervanging van die Clamoxyl IV. Al bij al zie ik het echt als boerenbedrog van de bovenste plank. En ga me nu niet vertellen dat ons Miss Peggy dat ook niet weet. Maar misschien (zeg wel duidelijk misschien) zijn er wel bepaade voordelen verbonden aan het gebruik van die Clamoxyl IV. Bovendien moet er hier in ons dierbaat Belgenland eens meer werk gemaakt worden van het gebruikt van generische produkten. Ik heb reeds aangehaald bij een vorig artikel dat het zou VERBODEN moeten worden dat ze in ziekenhuizen, rusthuizen, psychiatrische instellingen, enz… men UITSLUITEND het MERK product geeft. Door het gebruik van generische geneesmiddelen zouden er wiljarden Euro’s bespaard worden, jaar na jaar, na jaar … Research door pharma bedrijven voor NIEUWE medicatie moet natuurlijk mogelijk blijven. Maar is schering en inslag dat NIEUWE produkten NIET worden terugbetaald door het Ziekenfonds !! Wat gebeurt er met dat geld dat de patiënt uit eigen zak op tefel moet leggen?? Bovendien MAG een nieuw geneesmiddel NIET zomaar door een generisch produkt vervangen worden. Als ik goed ingelicht ben zou dit pharma bedrijf het alleenrecht hebben op zijn geneesmiddel gedurende 10 jaar. Pas daarna kan men uitpakken met een generisch produkt. Gedurende die 10 jaar kunnen ze toch een goede spaarpot aanleggen om hun research te bekostigen. Echter, als men eerst de grote bonzen en de aandeelhouders allemaal stinkend rijk MOET maken, dan blijft dat spaarvarkentje wel leeg natuurlijk. Ik kan dan ook niet anders dan voor 100 % akkoord gaan met hetgeen Walter Demuyter als reactie geplaatst heeft. Er moet ONMIDDELLIJK een rechtszaak opgestart worden door onze REGERING. NIET morgen of volgende maand, NEE !! N U O N M I D D E L L I J K !!!
 • Walter Demuyter
  heeft gereageerd 2019-07-19 19:52:19 +0200
  Ik ben tot eind februari van dit jaar als Supply Chain Planner in een Amerikaans/Belgisch farmaceutische groep verantwoordelijk geweest voor de aankopen/producties voor heel Europa voor enkele producten die ook door GSK geproduceerd worden. Alle behoeften en producties worden tot 2 jaar op voorhand vastgelegd met budgetten en forecasts (voorspelde behoeften). Het is onmogelijk om aan deze contractuele verplichting van levering te ontsnappen tenzij door een “force majeure” (= onvoorziene omstandigheid buiten de controle en/of verantwoordelijkheid van de producent), b.v. een plotse ontploffing in een fabriek of een onvoorzien tekort in grondstof. Het is niet alleen een plicht maar ook een noodzaak voor een producent om alternatieven te vinden, want de niet-levering van de overeengekomen hoeveelheden leidt tot schadevergoedingen te betalen aan de klanten. Er is ook geen sprake van het wijzigen van de prijs aangezien dit contractueel vastgelegd werd voor die voorziene hoeveelheid en periode. M.a.w. GSK heeft niet alleen een wettelijke verplichting om dit product te leveren maar ook een commercieel/contractuele verplichting.
  Dagvaarding is dus noodzakelijk en het ter beschikking stellen van alternatieven is onmiddelijk juridisch afdwingbaar.
 • Nicole Heindryckx
  heeft gereageerd 2019-07-15 23:38:26 +0200
  Het is ronduit abominabel, wraakroepend, onmenselijk en laaghartig vals dat pharma bedrijven zomaar een tekort aan medicijnen verzint, en vooral dat onze regering daar dan geen fluit aan doet. Moeten mensen voor wie deze medicijnen levensnoodzakelijk zijn dan maar gewoon in alle stilte liggen te creperen ??? Waar gaat dat naartoe ?? Eerstens had GSK dit “zogenaamde” tekort al lang op voorhand moeten weten, en hadden ze de nodige maatregelen moeten treffen om deze grondstof via een ander bedrijf te kunnen invoeren / aankopen. Nu plots is het van vandaag op morgen “niet meer verkrijgbaar”. Hebben zij dan geen enkele verplichting om een stock aan te leggen, die minstens gedurende 6 maanden een tekort zou moeten opvangen. Ondertussen zou GSK dan de mogelijkheid / verplichting moeten hebben om deze grondstof van iemand anders te betrekken. Maar het zal er allemaal NIETS mee te maken hebben. Nu is het NIET meer beschikbaar. Binnen een X-aantal maanden kan je zelf weer een voorraad aanleggen bij manier van spreken, MAAR je zal natuurlijk dieper in je beurs moeten tasten. Ervan uitgaande dat er een tekort aan deze grondstof zou bestaan, gaat de prijs natuurlijk de hoogte in !! Dat verstaat toch het kleinste kind. Dus wie gaat er weer de dupe zijn van die comedia del arte ?? Wel de patiënt natuurlijk !! Schandalig, gewoonweg schandalig dat onze regering dat rustig op hun lamme kont blijven zitten en geen poot uitsteken om haar bevolking te beschermen. ER MOET HIER DRINGEND IETS GAAN VERANDEREN !!!! PvdA & PtB : wij rekenen op JULLIE !!

We hebben jouw steun nodig