Terreinorganisaties, academici en farma-industrie discussiëren in de Kamer over PVDA-voorstel om patenten op te heffen

.

Vandaag en morgen, dinsdag 25 mei en woensdag 26 mei, vinden in de Kamercommissie Gezondheid hoorzittingen plaats over het PVDA-voorstel om de patenten op covidvaccins op te heffen.

Twaalf sprekers van terreinorganisaties, de academische wereld en de farmaceutische industrie geven daar hun advies over het voorstel van de linkse partij. PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx kijkt uit naar de hoorzittingen en is tevreden dat de zaken ook in ons land eindelijk in beweging komen: “Een jaar geleden stonden wij helemaal alleen met ons voorstel. Vandaag zeggen steeds meer partijen en parlementsleden, ook uit de meerderheid, dat ze het opheffen van de patenten verdedigen. Iedereen zal nu dringend kleur moeten bekennen: zal de gezondheid van de mensen eindelijk voorrang krijgen op de winst van Big Pharma?".

In april 2020 diende de PVDA al een voorstel in om te vermijden dat het vaccin onder een patent zou vallen. Het voorstel kreeg toen geen steun in het parlement. Ondertussen veranderden verschillende partijen hun standpunt en diende de linkse partij een nieuwe resolutie in in de Kamer, met het voorstel om de patenten op het covidvaccin op te heffen. Volgende sprekers komen hier in de Kamercommissie hun licht over schijnen:

  • Op dinsdag 25 mei komen Anne Delespaul van het Europees Burgerinitiatief No Profit on Pandemic, Elisabeth Schraepen (Pfizer), Bruno Van Pottelsberghe (ULB), Pierre Galand (Forum Nord Sud), Luc Van Gorp (Nationaal Intermutualistisch College), Johan Van Hoof (Janssen Pharmaceutica).
  • Woensdag 26 mei sluiten de hoorzittingen af met Els Torreele (UCL Institute for Innovation & Pubic Purpose), Herman Van Eeckhout (pharma.be), Arnaud Zacharie (CNCD 11.11.11.), Dimitri Eynikel (Artsen zonder Grenzen), Emmanuel André (KUL), Vincent Cassiers (Raad voor de Intellectuele Eigendom), en  Ellen ’t Hoen (Medicine Law & Policy).

Voor PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx is het belangrijk dat de organisaties van het terrein het woord kregen: “De campagne 'No profit on pandemic' loopt nu enkele maanden en brengt de zaken in beweging. De 200.000 handtekeningen voor het Europees burgerinitiatief zetten druk en dat werpt de eerste vruchten af: een meerderheid van het Europees Parlement steunde vorige week een amendement van de PVDA om de patenten op het covidvaccin op te heffen”. 

De linkse partij hoopt dat deze hoorzittingen de discussie in ons land eindelijk in een stroomversnelling brengen. “Samen met de Europese commissie staat ons land meer en meer alleen in haar verzet tegen het opheffen van de patenten. Begin deze maand trok premier De Croo het nut van deze maatregel nog steeds in vraag. We kijken sterk uit naar wat de organisaties en de wetenschappelijke experts te zeggen hebben over de argumenten die de federale regering en de farma-industrie al wekenlang hanteren om hun verzet te rechtvaardigen. De situatie is urgent, en het is nu meer dan hoog tijd om te handelen”, aldus Sofie Merckx. “Iedereen zal kleur moeten bekennen: zal de gezondheid van de mensen eindelijk voorrang krijgen op de winst van Big Pharma?”, besluit Merckx. 

Volg de PVDA op de voet