Trage resultaten coronatests: PVDA interpelleert Minister Vandenbroucke met nieuwe cijfers

Foto: Shutterstock

Uit cijfers van drie groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk blijkt dat er wel degelijk nog steeds een groot probleem is van trage covid-testresultaten. Voormalig Minister De Backer minimaliseerde dit probleem en stelde dat de overgrote meerderheid van de testresultaten wél binnen de gevraagde 24 uur beschikbaar zouden zijn. De PVDA legt echter een blinde vlek in de officiële statistieken bloot die voor een onderschatting van de reële wachttijden zorgt. Om de testresultaten tóch tijdig bij de patiënt te krijgen, is er volgens de linkse partij dringend extra labopersoneel nodig.

Vorige maand stelde de PVDA aan de kaak dat de resultaten van de coronatest nog steeds té lang op zich laten wachten. Toenmalig Minister De Backer minimaliseerde deze problematiek en kwam met cijfers die moesten aantonen dat 95 % van de labo’s de testresultaten wél binnen de gevraagde 24 uur beschikbaar stellen. “Deze statistieken beginnen echter maar te tellen van het moment dat de coronatests effectief door het labo geanalyseerd worden, reageert Sofie Merckx, huisarts en federaal volksvertegenwoordigster van de PVDA. De tijd die er overgaat tussen het tijdstip dat de test in het labo binnenkomt, enerzijds, en het moment dat de test effectief verwerkt wordt, anderzijds, wordt niet meegerekend. En ook daar gaat in de praktijk al heel wat tijd over. Vanop het terrein horen we hoe het labopersoneel de grote toestroom van coronatests niet de baas kan”.

Om deze stelling hard te maken, doken de dokters van Geneeskunde voor het Volk in de cijfers van drie groepspraktijken. In de groepspraktijken van Deurne, Hoboken en Schaarbeek, werden in de week van 7 tot 13 september 215 tests uitgevoerd. Gemiddeld moesten patiënten daar 51 uur wachten op de testresultaten.

Gemiddelde duur

Deurne (79 tests, labo AML)

Hoboken (85 tests, labo AML)

Schaarbeek (51 tests, labo LBS)

Tussen het afnemen van de test en
het ophalen door het labo

3u30

2u31

0u52

Tussen het ophalen van de test en
het inscannen van de test door het labo

15u42

8u36

2u06

Tussen het inscannen van de test en
de validatie van het resultaat

16u36

34u33

44u30

Tussen de validatie van het resultaat en
het meedelen aan de patiënt

13u48

5u28

4u51

Totale duur tussen het afnemen van de test en het meedelen van het testresultaat

49u36

51u08

52u20

  • Bij de Antwerpse groepspraktijken zien we dat er effectief heel wat uren overgaan tussen het moment dat het labo de test in de dokterspraktijk komt ophalen en het moment dat de analyse van de test effectief van start gaat. “Dit blijft onderbelicht in de statistieken van Sciensano en betekent dus een reële onderschatting van hoe lang het écht duurt in de praktijk”, licht Sofie Merckx toe. “Een labo dat een test eerst lang laat liggen vooraleer ze die effectief inscant en analyseert, maar de resultaten daarna wél snel publiceert, komt er in deze statistieken als goede leerling uit”.
  • De cijfers voor de tests die uitgevoerd werden in de groepspraktijk in Schaarbeek, bewijzen (net als die van Hoboken) op hun beurt dat er ook nog steeds een belangrijk probleem is van verwerking van tests vanaf het moment dat de test ingescand is. Ook hier slaagt het labo er niet in de tests tijdig te analyseren: de wachttijd loopt op tot meer dan 44 uur.

“Wij kaarten dit probleem zo sterk aan omdat het voor de mensen zelf echt heel wat problemen met zich meebrengt. Die achteraf bovendien vaak ook onnodig blijken, want als de test negatief is, dan was de quarantaine overbodig en misten patiënten nodeloos een aantal dagen school of werk”, aldus Sofie Merckx, die stelt dat de huidige situatie niet houdbaar is, noch voor de patiënten, noch voor het labopersoneel dat onder de werkdruk kreunt.

De PVDA vraagt dan ook dat de federale regering dringend optreedt om de snelheid van de testresultaten te garanderen. “We interpelleren de nieuwe minister van Gezondheid, Frank Vandenbroucke. De overheid moet meer investeren in de ondersteuning van de publieke labo’s en een opleidingsplan op poten zetten om nieuwe laboranten te vormen”, stelt Merckx. “Zeker de private labo’s moeten dringend een tandje bijsteken. Zij draaien al jaren fikse omzetcijfers en zeker deze coronatests zijn voor de private labo’s een bijzonder lucratieve markt waar ze flinke winsten op boeken. Er is dus wel degelijk geld aanwezig in de sector en dus voldoende ruimte om bijkomend personeel aan te werven”. De linkse partij wil dat de regering voorwaarden koppelt aan de publieke middelen die nu naar de private labo’s gaan. “En als die laatste er niet in slagen hun testresultaten binnen de 24 uur kenbaar te maken, moeten financiële sancties volgen”, besluit Sofie Merckx.

UPDATE

Sinds kort publiceert het Interfederaal Comité Tracing en Testing Covid-19 nieuwe statistieken op haar website. In de boordtabellen die dagelijks gepubliceerd worden over de testresultaten van alle labo’s, worden nu ook statistieken gepubliceerd die de volledige tijdspanne tussen staalafname en communicatie van het resultaat dekken. Deze cijfers tonen aan dat de wachttijden stelselmatig toenemen. De laatste zeven dagen lieten de testresultaten in maar liefst de helft van de gevallen langer dan 24 uur op zich wachten.

 

Aantal tests

% tests > 24 uur tussen ophalen en validatie

14-10-2020

71.962

51,8 %

13-10-2020

60.276

36,8 %

12-10-2020

43.330

49,7 %

11-10-2020

24.177

56,8 %

10-10-2020

46.836

50,5 %

09-10-2020

48.520

41,7 %

08-10-2020

46.533

41,7 %

Gemiddeld

48.805

47,0 %