Onze helden verdienen een waardig loon. (Foto Shutterstock)

Mensen met een essentieel beroep, die onze samenleving doen draaien, verdienen tot een derde minder dan het gemiddelde loon. Na het applaus is het tijd om na te denken over de lonen van de vrouwen en mannen die tijdens de crisis in de frontlinie stonden.

Verpleeg- en zorgkundigen, kassier(ster)s, vuilnisophalers, treinbegeleid(st)ers, vrachtwagenchauffeurs, postbodes, winkeliers, schoonmakers, mensen in de voedingsindustrie ... Ze hebben twee dingen gemeen.

Ten eerste zorgden zij ervoor dat de samenleving tijdens de coronapandemie bleef draaien. Zij zijn de helden van de coronacrisis. We hebben tijdens de crisis voor hen geapplaudisseerd.

Ten tweede liggen hun lonen ver onder het gemiddelde inkomen. Tot 30% lager.

Deze situatie is onhoudbaar. PVDA-voorzitter Peter Mertens schrijft in zijn nieuwe boek ‘Ze zijn ons vergeten’: “Het is normaal dat we applaudisseren voor de werkende klasse en niet voor wie commanderen, kletsen en speculeren. Maar applaus is niet genoeg. Het kan niet zijn dat de mensen die het land hebben gered, morgen opnieuw de klappen moeten incasseren. Met hun job, hun inkomen, hun gezondheid.”

De tijd dringt. De traditionele partijen vergeten hen. Maar we mogen hen niet vergeten. De lonen van al deze professionals verhogen moet een van de prioriteiten van de volgende regering zijn, en ze kan daarvoor de volgende hefbomen gebruiken: een minimumloon van 14 euro per uur invoeren en de loonnormwet afschaffen.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Volg de PVDA op de voet