“Na uitspraak Internationaal Gerechtshof moet ons land onmiddellijk een militair embargo tegen Israël invoeren”

Het Internationaal Gerechtshof oordeelde zopas dat er in Gaza een risico is op genocide tegen de Palestijnse bevolking en legt Israël dringende maatregelen op. 

vrijdag 26 januari 2024

Peter Mertens op 11 januari in Den Haag bij de hoorzitting van het Internationaal Gerechtshof over de genocideklacht van Zuid-Afrika tegen Israël.

“De voorlopige maatregelen mogen geen dode letter blijven. Aan de Verenigde Naties nu om snel een staakt-het-vuren af te dwingen, en aan België om een militair embargo op te leggen en de wapentransporten via België naar Israël te stoppen”, reageert onze volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

Hij legt uit hoe de uitspraak van het Hof ook bindend is voor ons land: “Alle landen die partij zijn bij het genocideverdrag, moeten nu actie ondernemen om een genocide te voorkomen. Ons land kan niet langer zijn kop in het zand steken voor de wapentransporten die via en vanuit ons land richting Israël gaan. Het is de hoogste tijd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt en een strikt militair embargo oplegt.”

Peter bracht deze week aan het licht hoe België eind november, midden de oorlog tegen Gaza, 16.000 kilogram buskruit naar Israël exporteerde. Hij ziet hierin een belangrijke verantwoordelijkheid voor de Belgische federale regering.

Het is nu aan de minister van Buitenlandse Zaken om zo snel mogelijk tot een nationaal export- en transitverbod van militair materiaal richting Israël te komen.

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

“Het is aan de minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, om het buitenlands beleid van ons land te coördineren. Na deze uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is het aan haar om alle betrokken actoren samen te roepen om zo snel mogelijk tot een nationaal export- en transitverbod van militair materiaal richting Israël te komen. Zoals ze dat trouwens eerder ook al deed ten aanzien van Rusland.”

Peter brengt ook hulde aan Zuid-Afrika, dat de zaak tegen Israël aanspande: “Zuid-Afrika heeft de eer van de menselijkheid gered.”

Wij zullen, met een brede maatschappelijke beweging van onderuit, de druk blijven opvoeren om vrede en gerechtigheid te bekomen voor Palestina.

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

“Ik was erbij in Den Haag toen Zuid-Afrika zijn zaak verdedigde, en was onder de indruk van het goed onderbouwde en serene dossier. Dat net Zuid-Afrika met de steun van veel andere landen uit het Zuiden de klacht indiende en internationaal aan de alarmbel trekt voor mogelijke overtredingen op de genocidewetgeving, is des te belangrijker, aangezien het ooit ook aan een moorddadig apartheidsregime onderworpen was.”

“Wij zullen, met een brede maatschappelijke beweging van onderuit, de druk blijven opvoeren om concrete maatregelen af te dwingen, en vrede en gerechtigheid te bekomen voor Palestina”, besluit Peter.