Eerste interventie van Marc Botenga in het Europees Parlement: "113 miljoen armen in  Europa: stop de besparingspolitiek"

Marc Botenga deed zijn eerste interventie in het Europees Parlement op 15 juli.

PVDA dient klacht in tegen Kris Van Dijck (N-VA)

Als gewone werknemer moet je maanden wachten op een vergoeding als je door een faillissement je job kwijt bent. N-VA-parlementslid Kris Van Dijck vroeg dan maar aan de minister himself om er vaart achter te zetten. Dat soort ons-kent-onsmentaliteit en cliëntelisme moeten echt op de schop. De PVDA dient daarom een klacht in bij de deontologische commissie van het Vlaams parlement. Wordt vervolgd!

PVDA eist dat minister van Volksgezondheid farmabedrijf GSK dagvaardt om levensnoodzakelijk geneesmiddel te leveren

Het levensnoodzakelijk geneesmiddel Clamoxyl IV (voor intraveneuze toediening) is onbeschikbaar tot einde 2019 door stockbreuk bij producent GSK. De PVDA eist dat minister De Block in kortgeding naar de rechter stapt om de farmareus te verplichten het geneesmiddel te leveren.

PVDA over tijdelijk voorzitterschap Dewinter: "niet in onze naam"

“Niet in onze naam”, die boodschap gaf de PVDA-fractie vandaag in het Vlaams parlement toen Filip Dewinter als waarnemend parlementsvoorzitter het woord nam. “Wij vinden het niet normaal dat een figuur van extreemrechts een huis van de democratie voorzit”, zegt fractieleider Jos D’Haese. “Net zoals we het niet normaal vinden dat na het debacle Van Dijck opnieuw achter gesloten deuren over het voorzitterschap wordt beslist.”

Overwinning voor stakingsrecht: Volvo Car veroordeeld voor onrechtmatig ontslag stakende arbeiders

De arbeidsrechtbank veroordeelt Volvo Car Gent na het onrechtmatig ontslag van negen werknemers die begin vorig jaar het werk neerlegden. Na een spontane stakingsactie tegen de sterk toegenomen werkdruk ontsloeg Volvo de werknemers en dat ondanks jaren dienst en positieve evaluaties. Vier werknemers dienden klacht in en krijgen nu gelijk. Volvo moet de arbeiders nu tussen vergoedingen betalen tussen 20.000 en 24.000 euro. De PVDA eist een echte ontslagbescherming via een nieuwe ‘wet-Volvo’.

Het Mercosur-verdrag, een gevaar voor mens en milieu

Het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika zit in een stroomversnelling. Het akkoord zou een drama zijn voor milieu en landbouw. Maar ook inzake de gevolgen voor de kwaliteit van ons voedsel rijzen belangrijke vragen. Waar gaat het over? Kunnen we dit verdrag nog tegenhouden?

PVDA levert voorzitter Kamercommissie Volksgezondheid: “Wij zullen megafoon zijn voor strijd voor toegankelijke gezondheid”

PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes wordt voorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid. Sofie Merckx, huisarts en gezondheidsspecialiste van de PVDA, zal eveneens in deze commissie zetelen, om de sociale visie van de PVDA op gezondheidszorg te verdedigen. En dat jaagt de liberale MR blijkbaar al schrik aan.

Waarom wil de PVDA het loon van de politici halveren? En waaraan besteedt de PVDA het geld dat hun verkozenen doorstorten?

Is het normaal dat parlementsleden meer dan 6000 euro netto per maand verdienen? Het debat daarover laaide recent op nadat volksvertegenwoordigers van de PVDA de onthutsende bedragen die ze verdienen publiek maakten. Ze gaan het engagement aan om te blijven leven aan een gemiddeld werknemersloon en het overige bedrag door te storten naar de PVDA. Bovendien willen ze het loon van alle volksvertegenwoordigers en ministers halveren.

Klaproosnota is geschreven op maat van cdH en voorspelt het niet nakomen van de eigen kiesbeloftes

De PVDA heeft kennis genomen van de krijtlijnen van PS-Ecolo voor een regeringsverklaring in het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel. "Na een grondige analyse van deze teksten door de leiding en na overleg met de fractie komen we tot het besluit dat de door de PS en Ecolo aangekondigde trendbreuk niet in daden of cijfers wordt omgezet", zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

Arbeidsrechtbank noemt ontslag Peter Spruyt door Stad Mortsel onwettig

In een bijzonder uitgewerkt vonnis noemt de arbeidsrechtbank van Antwerpen het ontslag van ACV-afgevaardigde Peter Spruyt door de stad Mortsel onwettig. Peter werd in september 2017 ontslagen, nadat hij een punt bleef maken van een aanslepende asbestverontreiniging. De rechtbank stelt Peter in het gelijk en veroordeelt Stad Mortsel nu tot een schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag en syndicale discriminatie.

We hebben jouw steun nodig