Het Mercosur-verdrag, een gevaar voor mens en milieu

Het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika zit in een stroomversnelling. Het akkoord zou een drama zijn voor milieu en landbouw. Maar ook inzake de gevolgen voor de kwaliteit van ons voedsel rijzen belangrijke vragen. Waar gaat het over? Kunnen we dit verdrag nog tegenhouden?

PVDA levert voorzitter Kamercommissie Volksgezondheid: “Wij zullen megafoon zijn voor strijd voor toegankelijke gezondheid”

PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes wordt voorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid. Sofie Merckx, huisarts en gezondheidsspecialiste van de PVDA, zal eveneens in deze commissie zetelen, om de sociale visie van de PVDA op gezondheidszorg te verdedigen. En dat jaagt de liberale MR blijkbaar al schrik aan.

Waarom wil de PVDA het loon van de politici halveren? En waaraan besteedt de PVDA het geld dat hun verkozenen doorstorten?

Is het normaal dat parlementsleden meer dan 6000 euro netto per maand verdienen? Het debat daarover laaide recent op nadat volksvertegenwoordigers van de PVDA de onthutsende bedragen die ze verdienen publiek maakten. Ze gaan het engagement aan om te blijven leven aan een gemiddeld werknemersloon en het overige bedrag door te storten naar de PVDA. Bovendien willen ze het loon van alle volksvertegenwoordigers en ministers halveren.

Klaproosnota is geschreven op maat van cdH en voorspelt het niet nakomen van de eigen kiesbeloftes

De PVDA heeft kennis genomen van de krijtlijnen van PS-Ecolo voor een regeringsverklaring in het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel. "Na een grondige analyse van deze teksten door de leiding en na overleg met de fractie komen we tot het besluit dat de door de PS en Ecolo aangekondigde trendbreuk niet in daden of cijfers wordt omgezet", zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

Arbeidsrechtbank noemt ontslag Peter Spruyt door Stad Mortsel onwettig

In een bijzonder uitgewerkt vonnis noemt de arbeidsrechtbank van Antwerpen het ontslag van ACV-afgevaardigde Peter Spruyt door de stad Mortsel onwettig. Peter werd in september 2017 ontslagen, nadat hij een punt bleef maken van een aanslepende asbestverontreiniging. De rechtbank stelt Peter in het gelijk en veroordeelt Stad Mortsel nu tot een schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag en syndicale discriminatie.

Onrechtmatig ontslag bij Kone: PVDA dient opnieuw wetsvoorstel in voor betere bescherming vakbondsafgevaardigden

De directie van Kone in Brussel, een Fins bedrijf dat Europees marktleider in liften is, heeft vorige maandag 1 juli de woordvoerder van de ABVV-vakbondsdelegatie om dringende redenen ontslagen en geeft daarvoor als reden dat hij zijn veiligheidshelm niet droeg. Nochtans was het die dag uitzonderlijk warm en was er geen rechtstreeks gevaar. De werknemers van Kone gaan vandaag hun vierde dag staking in tegen dit ontoelaatbare ontslag.

Stiptheidsacties bij Swissport: PVDA eist een luchthavenstatuut

Iedere zomer hetzelfde liedje. De drukke zomeruittocht maakt het personeelstekort op de luchthaven prangender dan ooit. Ditmaal trekken de bedienden van Swissport aan de alarmbel. Sinds dinsdagochtend werken zij volgens het boekje. Er worden stiptheidsacties gevoerd voor meer personeel. Voor de PVDA het zoveelste bewijs dat het tijd is voor een structurele oplossing. Hoog tijd om het personeel van de luchthaven centraal te zetten.

Michel afgestraft in België, maar gepromoveerd door het Europa van ongelijkheid en concurrentie

Charles Michel wordt voorzitter van de Europese Raad. De Europese grote coalitie tussen liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten stelt de premier in lopende zaken voor als voorzitter van de Raad.

“Dat De Wever sociale prioriteiten aanpakt in plaats electorale hold-up te plegen”

De PVDA is niet te spreken over de totale blokkering die Bart De Wever heeft afgeroepen. “Terwijl De Wever het land gijzelt, staan 20.000 mensen met een handicap op de wachtlijst voor een persoonlijk assistentiebudget”, zegt Jos D’Haese, Vlaams PVDA-fractievoorzitter.

Proces-Verlaeckt: sociaal verzet laat zich niet verbieden

Het hof van beroep bevestigt de veroordeling van de voorzitter van ABVV Antwerpen wegens “kwaadwillige belemmering van het verkeer” in het kader van een sociale actie. De uitspraak is een kaakslag voor onze democratische rechten. Iedereen die ooit nog een actie of een tegenstem wil laten horen wordt geviseerd. Maar sociaal verzet laat zich niet verbieden. Meer dan ooit moeten we opkomen voor sociale rechtvaardigheid en een aanpassing eisen van het wetsartikel dat actievoerders criminaliseert.

We hebben jouw steun nodig