Statuut brandweerlui in gevaar: PVDA wil Brusselse regering op het matje roepen

Sinds begin deze week voeren de Brusselse brandweerlui actie tegen de afbouw van hun statuut. De aanpassing zou betekenen dat hun premies naar omlaag gaan en dat hun uurrooster wordt omgegooid, wat nefast is voor hun levenskwaliteit. De PVDA noemt de reactie van de Brusselse regering en van bevoegd staatssecretaris Cécile Jodogne onbegrijpelijk.

De 12 Kamerleden van de PVDA legden de eed af

Donderdag 20 juni legden de twaalf volksvertegenwoordigers van de PVDA in de Kamer de eed af. Ze komen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en spreken een en dezelfde taal: de taal van de werkende bevolking.

Het signaal van de hoop: lessen uit de PVDA-kiescampagne

Er kan geen enkele twijfel over bestaan: de PVDA is een winnaar van de afgelopen verkiezingen. Over heel het land boekten we successen. In Wallonië en in Brussel zijn we de sterkste stijger. In Vlaanderen kenden we de op één na grootste groei. Die doorbraak is opmerkelijk om verschillende redenen. Een feit staat als een paal boven water: deze overwinning werd ons niet in de schoot geworpen, we hebben ze collectief afgedwongen.

De twaalf verkozenen van de PVDA in het Federaal Parlement

De nieuwe Kamerfractie van de PVDA is een doorsnede van de partij. Mannen en vrouwen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, onder wie vier arbeiders. Stuk voor stuk mensen die de realiteit van het dagelijkse leven van de gewone mens kennen. Mogen we u voorstellen: de volksvertegenwoordigers van de PVDA voor het federaal parlement.

“We gaan zorgen voor sociaal vuurwerk in het Vlaams parlement”

Het Vlaams parlement heeft er een gloednieuwe fractie bij. Voor het eerst zetelen er verkozenen van de PVDA in het halfrond onder de glazen koepel aan de Leuvenseweg in Brussel, en het zijn er meteen vier. En … ze beloven vuurwerk rond sociale thema’s.

De 11 Brusselse volksvertegenwoordigers van de PVDA: een tweetalig, sociaal en authentiek links team

Buschauffeur, arbeider, onderwijzeres, zelfstandige, muzikant, ambtenaar, prof, ziekenhuiswerkster, … De 11 nieuwe verkozenen van de PVDA in het Brussels Parlement brengen de strijd voor een sociaal alternatief naar Brussel. Ze legden de eed af voor het volk en engageren zich om rekenschap af te leggen aan de mensen en te leven aan een werknemersloon. Frans- of Nederlandstalig, ze spreken de taal van het volk.

Tien PVDA-volksvertegenwoordigers leggen eed af in Waals Parlement

Frédéric Gillot, de eerste arbeidersvolksvertegenwoordiger voor de PVDA in het Waals Parlement, gaf dinsdag de fakkel door aan de tien nieuwe parlementsleden. PVDA-voorzitter Peter Mertens was present.

PVDA reageert op laster: ‘fier op het vrijwillige engagement van onze leden en militanten’

Tijdens een uitzending van ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op de Franstalige zender RTL werd de PVDA beschuldigd van bedreigingen, afpersing en een gebrek aan interne democratie. “Onaanvaardbare leugens”, reageert Raoul Hedebouw, PVDA volksvertegenwoordiger en woordvoerder van de linkse partij. “De verkiezingswinst van de PVDA jaagt het establishment duidelijk op de kast.”

PVDA wordt volwaardig lid van Verenigd Europees Links (GUE/NGL)

De PVDA is fier te kunnen aankondigen dat de partij officieel aanvaard is als volwaardig lid van de fractie van Verenigd Europees Links (GUE/NGL) in het Europees Parlement.

PVDA reageert op voorstel Vlaamse administratie: “Kilometertaks staat haaks op sociaal klimaatbeleid”

De PVDA wil niet weten van de oproep van de Vlaamse administratie om rekeningrijden en een koolstoftaks in te voeren. “Zo straft men de mensen die noodgedwongen de auto naar het werk moeten nemen”, reageert Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams Parlement. De PVDA pleit voor investeringen in beter en gratis openbaar vervoer.

Volg de PVDA op de voet