“Wij zijn geen criminelen. Wij komen op voor de rechten van onze klasse”

De vier arbeiders-volksvertegenwoordigers van de PVDA – samen goed voor meer dan 100 jaar vakbondswerk en sociaal verzet – laten van zich horen.

Bekijk op:

Verzet is geen misdaad!

Op 5 oktober voert een breed front van vakbonden en middenveldorganisaties actie voor het kabinet van minister van Justitie Van Quickenborne. Afspraak om 10 uur, Kruidtuinlaan 50, Brussel. 

De regering wil een wet opleggen die het recht om te betogen inperkt. Een breed front van middenveldorganisaties en vakbonden pikt dit niet. “Verzet is geen misdaad”, zeggen ze. Wij steunen de acties op straat en geven ze een stem binnen de muren van het parlement.

In een betoog van meer dan vier uur vertelden onze vier arbeiders-volksvertegenwoordigers over hun ervaringen in het leven en in de sociale strijd. Om de stem van de werkende klasse te laten horen. Om uit te leggen dat verzet en opkomen voor de rechten van de werknemers geen misdaden zijn.