80% van de bevolking werd armer terwijl de allerrijksten steeds rijker worden

“De voorbije jaren werd 80% van de bevolking armer. De allerrijksten werden daarentegen nog rijker. Kijk maar naar de familie Colruyt, de zevende rijkste familie van België. Hun aandelen schoten de lucht in aan het begin van de coronacrisis. Waarom laten we hen niet bijdragen met een #coronataks op de grootste vermogens?” Marco Van Hees (PVDA) schiet met scherp op de regering die de sociale zekerheid wil afbouwen om de superrijken nog meer te bevoordelen.

“Vindt u niet dat u na dergelijke fouten ontslag moet nemen, mevrouw De Block?”

“Vindt u niet dat u na dergelijke fouten ontslag moet nemen, mevrouw De Block?” Raoul Hedebouw (PVDA) had in het parlement drie vragen voor de minister van Volksgezondheid over het falende beleid van de regering tijdens de coronacrisis. Ze wist op geen enkele te antwoorden … Er moet dringend een onderzoekscommissie komen om die fouten onder de loep te nemen.

Na federaal zorgfonds wil PVDA ook een Vlaams ‘woonzorgfonds’

De PVDA wil dat er in Vlaanderen een woonzorgfonds komt. Dat moet zorgen voor meer handen aan het bed in de rusthuizen. “Na het applaus is het tijd voor structurele oplossingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordigster Lise Vandecasteele.

Longread: waarom we nood hebben aan één federale minister van gezondheid

De aanpak van de coronacrisis legt op een pijnlijke manier de complexiteit van de Belgische institutionele structuur bloot. Waar we ons voor de strijd tegen een virus dat wereldwijd de kop opsteekt zouden mogen verwachten aan een snelle, gecentraliseerde aanpak, lopen in ons land maar liefst 9 ministers van gezondheid elkaar voor de voeten. Iedereen bevoegd, niemand verantwoordelijk, zo lijkt het wel. De institutionele lasagne staat een doortastend en efficiënt beleid duidelijk in de weg. Het belang van een eenheid van commando wordt dan ook steeds duidelijker. Maar de vraag is: op welk niveau worden de bevoegdheden dan het best ondergebracht?

Regering redt Aviapartner-miljonair, wanneer het luchthavenpersoneel?

Gisteren werd bekend dat de Belgische overheid met 20 à 25 miljoen euro over de brug komt voor de directie van Aviapartner. Dat terwijl de waarde van dat bedrijf niet eens hoger is. Wat is hier aan de hand? “Met deze deal verliest niet enkel het gedupeerde personeel van Swissport, maar ook dat van Aviapartner. Het is tijd voor een structurele en duurzame oplossing voor onze luchthaven”, zegt Maria Vindevoghel, PVDA-volksvertegenwoordigster en zelf ex-werkneemster op de luchthaven.

Een Noodfonds XXL voor de zorg

In Hasselt, Charleroi, Brussel, Gent... overal keerde het zorgpersoneel zijn rug naar het kabinet van Maggie De Block. Na jaren van besparingen in de gezondheidszorg eisen de helden van corona een structurele herfinanciering van de sector. De PVDA staat aan hun kant.

Lufthansa en Brussels Airlines: Overheidsgeld moet dienen om te investeren in de toekomst, niet om de aandeelhouders te redden.

Lufthansa zal meer dan 10 miljard euro aan overheidsgeld krijgen. Een aantal Duitse en Belgische volksvertegenwoordigers, waaronder Marc Botenga en Maria Vindevoghel van de PVDA, dringen aan om de logica te veranderen. In plaats van dat er overheidsgeld naar privébedrijven gaat, moet de staat de luchtvaartsector opnieuw in eigen handen nemen.

Zorg: na het applaus, tijd voor broodnodige investeringen

Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat een sterke nationale publieke gezondheidszorg onmisbaar is en dat het zorg- en welzijnspersoneel onze echte helden zijn. Maar na alle woorden van respect, blijft het beleid achter om het roer om te gooien en te investeren in de sector. Daarom voeren personeel en vakbonden deze week actie.

Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanpak van het coronavirus

Zuurstof tekort in rusthuizen. Geen strategische stock mondmaskers. Ministers die liegen en bedriegen. De PVDA eist een échte onderzoekscommissie, zowel in het Vlaams parlement als de Kamer. Lees hier ons voorstel voor het federale parlement.

PVDA vraagt het ontslag van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block

De PVDA vindt dat Maggie De Block onmiddellijk moet opstappen als federaal minister van Volksgezondheid. De linkse partij vraagt haar ontslag nu uit interne documenten blijkt dat De Block eind vorig jaar nog expliciet weigerde om de strategische voorraad mondmaskers te vernieuwen. “Volgens de minister was de investering van 100 miljoen euro ‘onbespreekbaar’. Een onverantwoorde beslissing waar we vandaag een bijzonder hoge prijs voor betalen”, aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De afgelopen weken stonden onze gezondheidswerkers dag in dag uit in de frontlinie van de strijd tegen corona, met onvoldoende beschermingsmateriaal. Een minister van Volksgezondheid die besparingsoverwegingen stelselmatig laat voorgaan op de bescherming van de volksgezondheid, kan voor ons echt niet langer aanblijven.”

Volg de PVDA op de voet