Democratische rechten in gevaar na veroordeling voorzitter ABVV Antwerpen

Het hof van beroep bevestigt de veroordeling van Bruno Verlaeckt, de voorzitter van ABVV Antwerpen. De voorzitter van ABVV Antwerpen wordt veroordeeld als organisator van “kwaadwillige belemmering van het verkeer” op basis van artikel 406 van het strafwetboek. Een artikel uit het strafwetboek wordt dus gebruikt om een vakbondsleider te veroordelen voor een sociale actie. Men plaatst dus de strafwet boven de fundamentele vrijheden. Om het fundamentele recht op collectieve actie te vrijwaren, vraagt de PVDA een dringende stemming over een aanpassing van het artikel 406 van het strafwetboek, zodat het niet meer gebruikt kan worden tegen sociale acties.

Ayse Yigit naar de Senaat voor de PVDA

De PVDA coöpteert Ayse Yigit in de Senaat. Ayse was lijsttrekker voor het Federaal Parlement in Limburg, waar de PVDA vriend en vijand verbaasde door 5,6 procent van de stemmen binnen te halen, meer dan een verdubbeling ten aanzien van 2014. Ayse heeft de afgelopen maanden hard campagne gevoerd.

“De PVDA is jullie megafoon”

“Wij gingen in Antwerpen 5 percent halen. En wat doen wij? 7,5 percent halen! Een fantastisch resultaat.” Zo begon de toespraak van PVDA-voorzitter Peter Mertens, deze zaterdag 22 juni 2019 - een zalig warme avond voor een bruisend overwinningsfeest in Antwerpen. “Wij zijn nu met 43 bovenlokale verkozenen van de PVDA in heel het land. Wij zijn een megafoon, jullie megafoon. Jullie, als partijleden, als sympathisanten, als progressieven, als democraten, als syndicalisten, kunnen gebruik maken van die megafoon in het Waals, Brussels, Vlaams, federaal en Europees parlement.”

PVDA wil maximumfactuur voor rusthuizen

Een verblijf in een rusthuis in Vlaanderen kost vandaag gemiddeld 1.728 euro per maand. Wie kan dat nog betalen? Twee op de drie OCMW’s spreken de kinderen aan voor een bijdrage in de rusthuisfactuur van ouderen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de VVSG bij de Vlaamse gemeenten. “Wij willen een maximumfactuur voor de rusthuizen”, zegt Kim De Witte, Vlaams parlementslid van de PVDA. “En die maximumfactuur mag niet hoger zijn dan je pensioen.”

Statuut brandweerlui in gevaar: PVDA wil Brusselse regering op het matje roepen

Sinds begin deze week voeren de Brusselse brandweerlui actie tegen de afbouw van hun statuut. De aanpassing zou betekenen dat hun premies naar omlaag gaan en dat hun uurrooster wordt omgegooid, wat nefast is voor hun levenskwaliteit. De PVDA noemt de reactie van de Brusselse regering en van bevoegd staatssecretaris Cécile Jodogne onbegrijpelijk.

De 12 Kamerleden van de PVDA legden de eed af

Donderdag 20 juni legden de twaalf volksvertegenwoordigers van de PVDA in de Kamer de eed af. Ze komen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en spreken een en dezelfde taal: de taal van de werkende bevolking.

Het signaal van de hoop: lessen uit de PVDA-kiescampagne

Er kan geen enkele twijfel over bestaan: de PVDA is een winnaar van de afgelopen verkiezingen. Over heel het land boekten we successen. In Wallonië en in Brussel zijn we de sterkste stijger. In Vlaanderen kenden we de op één na grootste groei. Die doorbraak is opmerkelijk om verschillende redenen. Een feit staat als een paal boven water: deze overwinning werd ons niet in de schoot geworpen, we hebben ze collectief afgedwongen.

De twaalf verkozenen van de PVDA in het Federaal Parlement

De nieuwe Kamerfractie van de PVDA is een doorsnede van de partij. Mannen en vrouwen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, onder wie vier arbeiders. Stuk voor stuk mensen die de realiteit van het dagelijkse leven van de gewone mens kennen. Mogen we u voorstellen: de volksvertegenwoordigers van de PVDA voor het federaal parlement.

“We gaan zorgen voor sociaal vuurwerk in het Vlaams parlement”

Het Vlaams parlement heeft er een gloednieuwe fractie bij. Voor het eerst zetelen er verkozenen van de PVDA in het halfrond onder de glazen koepel aan de Leuvenseweg in Brussel, en het zijn er meteen vier. En … ze beloven vuurwerk rond sociale thema’s.

De 11 Brusselse volksvertegenwoordigers van de PVDA: een tweetalig, sociaal en authentiek links team

Buschauffeur, arbeider, onderwijzeres, zelfstandige, muzikant, ambtenaar, prof, ziekenhuiswerkster, … De 11 nieuwe verkozenen van de PVDA in het Brussels Parlement brengen de strijd voor een sociaal alternatief naar Brussel. Ze legden de eed af voor het volk en engageren zich om rekenschap af te leggen aan de mensen en te leven aan een werknemersloon. Frans- of Nederlandstalig, ze spreken de taal van het volk.

Volg de PVDA op de voet