N-VA-bestuur Edegem hakt in op gemeentepersoneel en dienstverlening

Vorige week maakte het Edegemse gemeentebestuur zijn plannen voor de gemeente bekend. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft N-VA er een volstrekte meerderheid. Het bestuur leverde niets minder dan een oorlogsverklaring af. Het wil 30% snoeien in het personeelsbestand van de gemeente. Tal van diensten worden uitbesteed aan de privé. Stuk voor stuk plannen ten koste van jobs en dienstverlening, waar de burger de dupe van wordt.

Palestina: PVDA dringt aan op annulering economische missie van Brussels Gewest naar Israël

De PVDA-fractie heeft een resolutie ingediend bij het Brussels parlement om de parlementsleden van de meerderheid te vragen de nieuwe economische missie naar Israël, die plaats zou moeten vinden tussen 8 en 12 december eerstkomend, af te lasten.

Geweld tegen vrouwen, een kwestie van nationale veiligheid

Aurélie en Jill waren twee jonge vrouwen. Jonge vrouwen met een leven, passies, liefdes, plannen. Maar ze werden nummer 20 en 21. Allebei werden ze in dezelfde week door hun ex-partners vermoord. Er waren dit jaar al 21 femicides of vrouwenmoorden in België. Het wordt tijd dat geweld op vrouwen bovenaan de politieke agenda staat. Daarom komen wij op zondag 24 november op straat.

Israëlische kolonisatie: tijd voor sancties, niet voor erkenning

De beslissing van de Verenigde Staten om de Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever niet meer als onwettelijk te beschouwen, toont de voortzetting van het Palestinabeleid onder de regering Trump. Het bevestigt opnieuw dat de Verenigde Staten het internationaal recht naast zich neerleggen.

Akkoord over zorgfonds: 59 miljoen vrijgemaakt voor loontrekkenden, 8 miljoen voor zelfstandigen

De PVDA verheugt zich over het akkoord dat deze dinsdagmiddag in de parlementaire werkgroep werd bereikt. Er wordt een noodfonds “witte woede” opgericht om tegemoet te komen aan de eisen van de zorgsector. “Dankzij het begrotingsamendement dat we met PVDA neerlegden en dat eind oktober door de Kamer goedgekeurd werd, kwam voor 2019 een budget van 67 miljoen euro vrij. Voor ons is het natuurlijk belangrijk dat dit bedrag ook zo snel mogelijk op het terrein terecht komt”, reageert Peter Mertens, voorzitter van de PVDA en volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement.

Beste informateur Magnette, eén op twee gepensioneerden heeft een pensioen onder de armoedegrens

“Wij zijn blij dat informateur Paul Magnette een consensus bereikt heeft met de andere partijen over de verhoging van ons pensioen”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw. “Al twee jaar voert de PVDA campagne voor betere pensioenen. Dat heeft geleid tot talrijke verkiezingsbeloftes. Twee maanden geleden, op 11 september 2019, lanceerden wij onze burgerwet: minstens 1.500 euro nettopensioen voor wie 40 jaar gewerkt heeft. Ondertussen zijn er al 85.000 burgers die deze wet samen met ons willen indienen.”

Recordniveau staatssteun voor farmabedrijven: “Tijd dat de gemeenschap niet alleen de lasten draagt, maar ook de lusten geniet”

“Een groeiend deel van de lasten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is voor rekening van de gemeenschap, maar de lusten gaan integraal naar Big Farma. We kunnen dit niet langer aanvaarden”, reageert PVDA-Kamerlid en gezondheidsspecialiste Sofie Merckx op de onthullingen over het recordbedrag aan staatssteun dat gaat naar het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Ondertussen blijven farmabedrijven wel buitensporige prijzen aanrekenen voor nieuwe geneesmiddelen.

Voilà, het is officieel : In Europa worden we straks rechtstreeks bestuurd door de CEO van een grote multinational


"Voilà, het is officieel (beslist achter gesloten deuren). In Europa worden we straks rechtstreeks bestuurd door de CEO van een grote multinational. Dit dankzij de socialisten", vertelt PVDA-europarlementslid Marc Botenga. Hij is niet te spreken van de aanstelling van de Franse Thierry Breton tot Europees Commissaris voor Interne Markt (en de militaire industrie). 

PVDA-bestuurder dient klacht in voor diefstal van overheidsgeld tegen Moreau en zijn bende

Dat Stéphane Moreau en zijn bende er met 18,6 miljoen euro vandoor zijn gegaan, is onaanvaardbaar. Dit is diefstal van overheidsgeld, geld van ons allemaal. We eisen dat hij dat tot de laatste cent terugbetaalt en dat hij veroordeeld wordt. Daarom wil ik vandaag nog bij de politie van Luik een klacht indienen tegen Stéphane Moreau en zijn bende", zegt Damien Robert, PVDA-afgevaardigde bij Enodia.

"Gedaan met systeem waarbij politici hun zaakjes onder elkaar regelen". België op weg naar veroordeling door Mensenrechtenhof

Op 4 december buigt de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich over de zaak Mugemangango tegen België. Germain Mugemangango, PVDA-lijsttrekker in Charleroi bij de gewestelijke verkiezingen van 25 mei 2014, spande een zaak aan bij het Hof in Straatsburg omwille van de partijdige en oneerlijke manier waarop zijn bezwaar tegen de telling van de kiesresultaten werd behandeld. De kans is groot dat het Hof ons land veroordeelt nu de Commissie van Venetië, een raad gespecialiseerd in dergelijke zaken, in een amicus curiae het Hof in die zin adviseert.

Volg de PVDA op de voet