PVDA-actie in Namen: werd omzendbrief nultolerantie partnergeweld wel toegepast om Marielle te beschermen?

De PVDA voerde op 2 december om 12.30 uur actie voor het Justitiepaleis van Namen. De actie herdenkt de 23 slachtoffers van vrouwenmoord dit jaar in ons land. De partij bracht gedenkplaten mee en legde bloemen neer met de boodschap: “Niet één meer!”

Minimumloon 14 euro per uur: PVDA dient het VBO van antwoord

“Met ons voorstel willen we verandering brengen in het feit dat vandaag in ons land 250.000 mensen werken en tóch in armoede leven. Het is dan ook bijzonder cynisch dat de werkgeversorganisaties het voorstel onmiddellijk afdoen als georganiseerde werkloosheid”, schrijven PVDA-volksvertegenwoordigers Steven De Vuyst en Nadia Moscufo. Zij klasseren de reactie van het VBO in de categorie van ‘patronale angstzaaierij’, en weerleggen de aangehaalde argumenten.

PVDA wil intrekking huurprijsverhoging sociale woningen

De PVDA zal in het Vlaams parlement een voorstel op tafel leggen om de geplande huurprijsverhoging in de sociale woningen weer in te trekken. Dat zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Tom De Meester. “Veel mensen moeten 50 euro, 100 euro of meer extra betalen. Dat is asociaal en onaanvaardbaar. De Vlaamse regering weigert bijkomend te investeren in sociaal wonen, maar voert in plaats daarvan een huurprijsverhoging door op de rekening van de meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving. Wij willen geen uitstel, maar afstel.”

Peter Mertens vraagt respect voor arbeid. Stop de loonmatiging

PVDA-voorzitter Peter Mertens: "Ik heb de minister van Werk een handschoen gegeven. Sabine heeft me die gegeven, deze ochtend, toen ik haar ontmoette op de actie van de huishoudhulpen. "Peter," zei ze me, "ik ben kapot. Mijn rug is kapot. En ik verdien 11,50 euro bruto per uur." Ik beloofde om haar eisen naar het parlement te brengen. Het wordt tijd dat men de lonen van de huishoudhulpen verhoogt. Hoog tijd dat de schaduwwerksters gerespecteerd worden." #SchoonGenoeg

Kamercommissie zet belangrijke stap in aanpassing abortuswet

“Dit is een belangrijke stap in de strijd om abortus definitief uit het strafwet te halen en de termijn voor abortus toe te laten tot 18 weken”, zegt huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx.

PVDA: “Afvloeiingen bij VDAB staan haaks op tewerkstellingsbeleid”

De linkse oppositiepartij PVDA veroordeelt sterk de besparingen bij de VDAB, waar minister Somers (Open VLD) 419 jobs wil schrappen. “Deze regering heeft de mond vol van tewerkstellingsbeleid en activering maar begint wel met het schrappen van 419 jobs bij de VDAB. Begrijpe wie begrijpe kan”, zegt Jos D’Haese fractieleider voor PVDA in het Vlaams parlement. De PVDA wil uitleg van minister Somers. “De regering beloofde 120.000 jobs maar er zijn er voorlopig vooral verdwenen. Hoe de regering toch voor die extra jobs zal zorgen is stilaan volstrekt onduidelijk”. De PVDA veroordeelt ook de besparingen bij andere agentschappen zoals de Vlaamse Milieumaatschappij.

PVDA, Groen en Sp.a verhinderen met motie goedkeuring decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Linkse oppositiepartij PVDA dient vandaag samen met Groen en sp.a een motie in tegen het voorstel van decreet over het sociaal-cultureel volwassenenwerk en om de goedkeuring van het nieuw decreet rond volwassenenwerk te verhinderen. Ze doet dat op basis van de alarmbelprocedure voorzien in artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement, dat elke discriminatie ‘om ideologische en filosofische redenen’ verbiedt. De motie moet nu door het college van parlementsvoorzitters ontvankelijk verklaard worden en daarna door Kamer en Senaat ten gronde behandeld worden voor de bespreking in het Vlaams parlement kan verder gezet worden. De goedkeuring van dit decreet voor 1 december wordt bijgevolg onmogelijk.

De druk voor het minimumpensioen van 1500 euro werpt vruchten af, tijd om die nog wat op te voeren

"Het is ons gelukt om de verhoging van de pensioenen op de politieke agenda te zetten", zegt Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA. “Paul Magnette en de andere traditionele partijen voelen de hete adem van de PVDA en de groeiende mobilisatie op het terrein. Daarom leggen ze nu een minimumpensioen van 1500 euro netto op tafel. We begonnen eind september handtekeningen voor een burgerwet te verzamelen, we hebben er al bijna 90.000. We moeten de druk nog opvoeren zodat de mooie woorden ook in daden worden omgezet. We zetten onze campagne op het terrein volledig voort.”

Van buschauffeur tot kunstenaar: één front tegen regering Jambon

De besparingspolitiek van de regering Jambon raakt heel de samenleving. De woonbonus verdwijnt, ambtenaren liggen onder vuur en kritische kunstenaars worden monddood gemaakt. Maar het verzet groeit, van de vakbonden tot het sociale middenveld. Op 5 december komt er een grote protestmeeting op het Martelarenplein in Brussel.

PVDA-wetsvoorstel: strijd voor minimumloon van 14 euro per uur doet intrede in parlement

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer buigt zich woensdag 27 november 2019 over het wetsvoorstel van de PVDA om het minimumloon te verhogen tot 14 euro per uur. De linkse partij wil deze eis uit de arbeidersbeweging ook in het parlement op de agenda zetten. Zo hoopt ze de omstandigheden van heel wat mensen die hard werken maar toch geen waardig leven hebben, te verbeteren.

We hebben jouw steun nodig