PVDA vraagt betere bescherming van syndicalisten. VBO negeert de feiten

Werkgeversorganisatie VBO heeft vandaag in meerdere kranten kritiek op de ontslagbescherming van syndicalisten. De kritiek komt er naar aanleiding van het wetsvoorstel van de PVDA dat voorligt in de Kamer. PVDA-volksvertegenwoordigster Maria Vindevoghel, die zelf ooit gediscrimineerd en ontslagen werd als syndicaliste, stelt hierover vanmiddag in het parlement een actualiteitsvraag aan minister van Werk, mevrouw Muylle.

[Studie] 407 miljoen euro besparing voor de sociale zekerheid en patiënten dankzij het kiwimodel van de PVDA

“Terwijl het geneesmiddelenbudget een zware last is voor één op drie huishoudens, wordt big farma alleen maar rijker. Vandaag zijn geneesmiddelen veel te duur, zonder dat die hoge prijzen echt meer kwaliteit garanderen,” verklaart Sofie Merckx, kamerlid voor de PVDA en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. “Door het kiwimodel toe te passen enkel en alleen op de 25 duurste geneesmiddelen voor de sociale zekerheid, zouden we 407 miljoen kunnen besparen. En we zouden bovendien de kwaliteit verhogen.”

Klinkende overwinning werknemers AB Inbev

De arbeiders bij AB InBev boekten op 6 december een klinkende overwinning. De directie stemde in met de eisen voor 5 jaar werkzekerheid, tot eind 2024. De regeling geldt voor iedereen, ook voor de bedienden.

Eerste burgerwet ingediend: 100.000 Belgen steunen minimumpensioen van € 1.500 netto

Vandaag diende een delegatie de eerste Burgerwet in bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het verzoek dat vandaag werd ingediend wil het minimumpensioen in België optrekken tot 1.500 euro netto. Het kwam er op initiatief van de PVDA. De linkse partij verzamelde sinds september maar liefst 100.000 handtekeningen om het voorstel te steunen. 

PVDA verontwaardigd over seksistische en discriminerende uitspraken Jeff Hoeyberghs

Marianne, de vrouwenbeweging van PVDA ondertekent samen met federaal volksvertegenwoordigers Maria Vindevoghel en Peter Mertens en Vlaams volksvertegenwoordigers Lise Vandecasteele en Jos D'Haese de officiële klacht van de Vrouwenraad tegen de seksistische en discriminerende uitspraken van Jeff Hoeyberghs tijdens een lezing voor de KVHV in Gent. Met zijn uitspraken overtreedt Hoeyberghs ongetwijfeld de Belgische seksismewet. Hij stimuleert en legitimeert discriminatie en seksisme. Dat kunnen we niet tolereren.

Cipiers zenden een signaal: "belofte maakt schuld"

Overbevolking blijft in onze gevangenissen een groot probleem, die met een groot personeelsgebrek kampen. Dit maakt de situatie onhoudbaar en gevaarlijk. En wat is de reactie van de regering? Het opleggen van een minimumdienstverlening en een opvordering van agenten tijdens een staking. In verschillende gevangenissen is het aantal agenten die nodig is om aan een minimumdienstverlening te voldoen echter hoger dan het aantal agenten dat beschikbaar is tijdens een gewone werkdag. 

PVDA dient voorstel in om subsidies van de Kamer aan partijen met 9,2 miljoen euro te verminderen

De commissie “Comptabiliteit” van de Kamer van Volksvertegenwoordigers komt dinsdag 10 december in de namiddag bijeen. Op de agenda staat de begroting voor 2020 van de Kamer en de dotatie aan de politieke partijen. De PVDA zal een amendement indienen om de subsidies voor "werkingskosten" van de fracties te schrappen. Het gaat over een bedrag van 9,2 miljoen euro.

PVDA laakt Vlaamse klimaatambitie: “slecht voor de planeet én voor de portemonnee”

De PVDA reageert verontwaardigd op het nieuwe Vlaamse Energie- en Klimaatplan. “De regering beslist nu blijkbaar al op voorhand dat ze haar doelstellingen niet zal halen”, zegt Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams parlement. “De lat ligt zo laag dat minister Demir eerder lijkt te willen limbodansen dan hoogspringen”. Volgens de PVDA zal het ontbreken van een ambitieus klimaatbeleid de belastingbetaler bovendien veel geld kosten. “Om de tekorten van dit plan te compenseren, zal de regering voor 93 miljoen emissierechten moeten aankopen”, rekent D’Haese voor. “Centen die veel beter geïnvesteerd zouden worden in beter openbaar vervoer en betaalbare renovaties.”

Veel te weinig budget voor eerste subsidieronde cultuur

Zelfs bij de kunstenprojecten die de hoogst mogelijke score kregen, zal niet elk project op projectsubsidies kunnen rekenen, dat blijkt uit de adviezen van de beoordelingscommissie. Er is 8,5 miljoen euro nodig om alle positieve evaluaties te honoreren, dat is meer dan dubbel zoveel als de Vlaamse regering voorziet. Zelfs om alle projecten met een “zeer goed”-beoordeling te ondersteunen is niet genoeg geld. “De kaalslag op cultuur dreigt er nog zwaarder in te hakken dan gedacht”, reageert Tom De Meester, Vlaams parlementslid voor PVDA. “Er is veel te weinig geld voor de eerste ronde en voor de tweede ronde is er voorlopig 0 euro voorzien”.

BROCHURE • Minimumpensioen van 1.500 euro netto: haalbaar én betaalbaar

Waarom dat minimum van 1.500 euro netto? Hoe zien we dat juist? Is het betaalbaar? Hoe winnen we deze strijd? Waarom inzetten op het wettelijk pensioen? Onze pensioenspecialist Kim De Witte geeft in een nieuwe brochure uitgebreid antwoord op al deze vragen. Niet te missen leesvoer om te delen met al je vrienden.

We hebben jouw steun nodig